Mandi Bhav Home

Arecanut(Betelnut/Supari) ka bhav facebook aur whatsapp par share karen

Market State Variety Modal Price
(Rs/Quintal)
Min Price
(Rs/Quintal)
Max Price
(Rs/Quintal)
Arrival
(Tonnes)
Date
Manjeswaram Kerala Other 38100 38000 38200 75 2024-07-13
Kundapura Karnataka Ripe 35000 35000 38500 5 2024-07-13
Sorabha Karnataka Chali 30085 25313 31209 39 2024-07-13
Gorabalu 27323 25199 31009
Rashi 45305 28199 50799
Gasuapara Meghalaya Other 15500 15000 16000 0.6 2024-07-13
Jowai Meghalaya Other 10000 6000 12000 1.5 2024-07-13