Mandi Bhav Home

Cock ka bhav facebook aur whatsapp par share karen

Market State Variety Modal Price
(Rs/Quintal)
Min Price
(Rs/Quintal)
Max Price
(Rs/Quintal)
Arrival
(Tonnes)
Date
Boxonagar Tripura Boiler/Firm(White) 240 Rs/Units 170 Rs/Units 290 Rs/Units 210 Units 2024-07-11
Sonamura Tripura Boiler/Firm(White) 240 Rs/Units 170 Rs/Units 280 Rs/Units 130 Units 2024-07-11