Mandi Bhav Home

Custard Apple (Sharifa) ka bhav facebook aur whatsapp par share karen

Market State Variety Modal Price
(Rs/Quintal)
Min Price
(Rs/Quintal)
Max Price
(Rs/Quintal)
Arrival
(Tonnes)
Date
Thiruvannamalai Tamil Nadu Custard Apple(Sharifa) 8000 6000 8000 0.07 2024-07-14
Katpadi(Uzhavar Santhai) Tamil Nadu Custard Apple(Sharifa) 5000 5000 5000 0.05 2024-07-14
Chengam Tamil Nadu Custard Apple(Sharifa) 4800 4000 4800 0.1 2024-07-14
Palani Tamil Nadu Custard Apple(Sharifa) 4000 3000 4000 0.04 2024-07-14
Rasipuram Tamil Nadu Custard Apple(Sharifa) 4000 3000 4000 0.03 2024-07-14
Vaniyambadi Tamil Nadu Custard Apple(Sharifa) 4000 4000 4000 0.22 2024-07-14
Attur Tamil Nadu Custard Apple(Sharifa) 3000 2500 3000 0.04 2024-07-14