Mandi Bhav Home

Fish ka bhav facebook aur whatsapp par share karen

Market State Variety Modal Price
(Rs/Quintal)
Min Price
(Rs/Quintal)
Max Price
(Rs/Quintal)
Arrival
(Tonnes)
Date
Silachhari Tripura Other 19500 19000 20000 0.1 2024-07-13
Masmara Tripura Rahu(Andhra) 17500 17400 17600 0.9 2024-07-13
Rahama Odisha Other 16000 9000 40000 13 2024-07-13
Kicchha Uttrakhand Pangass 4400 4300 4500 4 2024-07-13