Mandi Bhav Home

Fish ka bhav facebook aur whatsapp par share karen

Market State Variety Modal Price
(Rs/Quintal)
Min Price
(Rs/Quintal)
Max Price
(Rs/Quintal)
Arrival
(Tonnes)
Date
Melaghar Tripura Katla(Big) 31000 30000 32000 0.6 2024-07-22
Rahu(Local) 27000 26000 28000
Masli Tripura Bata Putti 30000 25000 35000 0.1 2024-07-21
Kalyanpur Tripura Katla(Big) 27000 26000 28000 1.2 2024-07-21
Karanjia Odisha Other 19000 18000 19000 0.07 2024-07-21
Gandacharra Tripura Rahu(Andhra) 18200 18100 18300 0.1 2024-07-21
Kicchha Uttrakhand Pangass 4200 4100 4300 5 2024-07-22