Mandi Bhav Home

Kabuli Chana(Chickpeas-White) ka bhav facebook aur whatsapp par share karen

Market State Variety Modal Price
(Rs/Quintal)
Min Price
(Rs/Quintal)
Max Price
(Rs/Quintal)
Arrival
(Tonnes)
Date
Palakkad Kerala Kabuli Chana(Chickpeas-white) 13300 12500 14000 1 2024-07-12
Porbandar Gujarat Other 8100 7750 8850 1.5 2024-07-11
Muradabad Uttar Pradesh Kabul Small 6870 6850 6890 4 2024-07-11
Rajula Gujarat Kabul 6053 5850 6255 0.1 2024-07-11