Mandi Bhav Home

Paddy(Dhan)(Basmati) ka bhav facebook aur whatsapp par share karen

Market State Variety Modal Price
(Rs/Quintal)
Min Price
(Rs/Quintal)
Max Price
(Rs/Quintal)
Arrival
(Tonnes)
Date
Jahangirabad Uttar Pradesh Basmati 1509 2685 2651 2700 820 2024-07-13
Anoop Shahar Uttar Pradesh 1121 2600 2400 2800 54.2 2024-07-13
Khair Uttar Pradesh Basmati 1509 2600 2550 2750 1562 2024-07-13
Sikarpur Uttar Pradesh Basmati 1509 2500 2300 2700 420 2024-07-13
Manthani Telangana 1121 2203 2203 2203 5 2024-07-13