Mandi Bhav Home

GarhShankar (Kotfatuhi) mandi ka bhav facebook aur whatsapp par share karen

Commodity Variety Modal Price
(Rs/Quintal)
Min Price
(Rs/Quintal)
Max Price
(Rs/Quintal)
Arrival
(Tonnes)
Date
Maharashtra Other 3000 2500 3500 0.1 2024-07-22
Banana Other 2100 1800 2400 0.1 2024-07-22