Mandi Bhav Home

Wood ka bhav facebook aur whatsapp par share karen

Market State Variety Modal Price
(Rs/Quintal)
Min Price
(Rs/Quintal)
Max Price
(Rs/Quintal)
Arrival
(Tonnes)
Date
Rapur Andhra Pradesh Subabul 4800 4600 5000 1 2024-07-11
Viswan Uttar Pradesh Eucalyptus 700 650 750 100 2024-07-12
Tanda(Rampur) Uttar Pradesh Other 620 600 640 60 2024-07-12
Shahabad Uttar Pradesh Eucalyptus 600 400 800 100 2024-07-11
Hargaon (Laharpur) Uttar Pradesh Eucalyptus 550 500 600 12 2024-07-12
Bhehjoi Uttar Pradesh Eucalyptus 485 480 500 165 2024-07-12
Bahedi Uttar Pradesh Other 485 455 520 2 2024-07-11
Babrala Uttar Pradesh Eucalyptus 445 440 450 10.7 2024-07-11
Burgampadu Telangana Eucalyptus 420 390 440 0.01 2024-07-12
Bindki Uttar Pradesh Eucalyptus 420 400 450 60 2024-07-11
Jahanabad Uttar Pradesh Eucalyptus 355 350 360 31 2024-07-11
Shahpur Uttar Pradesh Other 345 325 380 35.2 2024-07-11